VISIE

Elk kind ontwikkelt en leert anders.

We trachten het kind bewust te maken van de eigen mogelijkheden op diverse vlakken. Op deze manier kan het een realistisch en positief zelfbeeld ontwikkelen. Hierbij wordt het kind zich bewust van zijn/haar sterktes en noden.

Elk kind groeit op, leert en werkt in een zeer veranderlijke wereld.

Een snel veranderende wereld vraagt om onderwijs wat zichzelf geregeld in vraag durft stellen en bij kan sturen.

We willen elk kind ondersteunen om de sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Onze kernwaarden

Gemeenteschool-wijnegem-weerbaarheid

Weerbaarheid

Het kind wordt geleerd om om te gaan met conflicten en de eventuele frustraties daarbij. Niet alles loopt altijd zoals je wil. Wat doe je dan? We ondersteunen het kind in zijn/haar zoektocht bij het gepast communiceren of hanteren van conflicten. Kinderen weerbaar maken om vanuit een kritische maar solidaire ingesteldheid t.o.v. de maatschappij in het leven te staan, lijkt ons een belangrijk doel van hedendaags onderwijs.

Openheid

Er is een open, familiale sfeer op school. We trachten dit ook door te trekken naar onze samenwerking met ouders.

Gemeenteschool-wijnegem-openheid
Wijnegem-notelaar-samenwerken

Actief leren

We brengen het kind bij, dat leren een actief proces is dat levenslang duurt. We proberen aan te sluiten bij de (be)leefwereld van het individuele kind. Doelen zetten we duidelijk vooraf in de kijker. In coöperatieve werkvormen leren kinderen van en met elkaar.

Totale persoonlijkheid

Kennis, vaardigheden en attitudes staan evenwaardig naast elkaar in dit proces.

Gemeenteschool-wijnegem-totale persoonlijkheid
Gemeenteschool-wijnegem-communicatie

Communicatie

In ons omgaan met de kinderen geven we zelf het goede voorbeeld door een respectvolle en open communicatie te hanteren.

Diversiteit

Elk kind moet bekeken worden vanuit zijn/haar eigenheid. Een kind dat zich goed voelt én zelfvertrouwen heeft, komt het snelst tot leren.

Gemeenteschool-wijnegem-diversiteit
Gemeenteschool-wijnegem-respect

Respect

Vanuit een open houding respectvol omgaan met elkaar en met de wereld is belangrijk om samen gelukkig en goed te kunnen functioneren.

Brede zorg

We voorzien extra zorgomkadering voor kinderen met een voorsprong, een beperking, leerbedreigde kinderen of kinderen met socio-emotionele noden.

Gemeenteschool-wijnegem-brede zorg

Gelijke kansen

Elk kind heeft recht op een aanbod wat zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsproces.

Gemeenteschool-wijnegem-gelijke kansen

Up-to-date

Naast de aanwezigheid van digiborden in alle klaslokalen, scholen we ons als team en als individuele leerkracht jaarlijks meerdere keren bij.