Schoolrekeningen

Betalen van schoolrekeningen

Alle kosten worden samengebracht op de schoolrekening, die u per 2 maanden digitaal – via het ouderplatform – ontvangt.
U kan de schoolrekening ook snel betalen via een QR-code als u dat wenst.

Hebt u moeilijkheden met het betalen van de schoolrekeningen?