inschrijvingen

Voor het schooljaar 2020-2021

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 werken wij, naast de wettelijk verplichte voorrangsperiodes, met een aanmeldingsprocedure.  Niet langer het principe ‘wie eerst komt, kan eerst inschrijven’, is dus van kracht. Wel de afstand woonplaats – school zal bepalend zijn voor de volgorde. U leest er alles over in deze folder.

In Corona-tijden verloopt inschrijven net iets anders. We geven de voorkeur aan een digitale verwerking, aangevuld met een bezoek op afspraak.

Om in te schrijven:
* stuurt u een mail naar secretariaat@gemeenteschool-wijnegem.be met in het onderwerp: ‘vrije inschrijving + leerjaar’. Alle binnengekomen mails worden op volgorde behandeld. Deze volgorde is nog niet bindend.
* u krijgt per mail alle in te vullen documenten + het schoolreglement. * u bezorgt ons de nodige documenten ondertekend terug. Van zodra alle documenten in orde zijn, noteren we u op de volgordelijst voor dat leerjaar en is de volgorde bindend.
* u wordt dan gecontacteerd om een afspraak te maken om langs te komen (max. 3 personen, volwassenen dragen een mondmasker)
* u leest het schoolreglement alvorens op afspraak te komen
* Als het om een inschrijving gaat voor het 2de,3de,4de,5de of 6de lj,  brengt u een kopie mee van het rapport van de vorige school.
* u krijgt een rondleiding in de school door een leerkracht
* het schoolreglement wordt besproken (uw vragen, onze aandachtspunten)
* u maakt kennis met directie en secretariaat

Deze documenten kunnen we opvragen:
–      Bewijs van gunstige rangschikking (dit heeft u van het gemeentebestuur gekregen)
–      Bewijs van woonst op naam van uw kind (niet op uw eigen naam): u kan dit bekomen via http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/
–      Gezinssamenstelling : u kan dit bekomen via http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/
–      Bewijs van schooltoelage (als u dat aangeduid had).
–      Kopie/scan van de ISI+kaart of de kids ID
Deze documenten zullen we u vragen te ondertekenen en ons terug te bezorgen (mail of post):
– akkoord met het schoolreglement
– keuze levensbeschouwing
– ‘leerlingenfiche’
– ‘verklaring ouders’.

Beide natuurlijke ouders moeten zich akkoord verklaren met een inschrijving.

!!! Inschrijven kan in principe alleen gebeuren door een ouder of iemand met ouderlijk gezag (voogd). Uitzondering hierop kan gemaakt worden wanneer de ouders een volmachtverlenen. Deze volmacht vermeldt dan de naam van de volmachtgever, de naam van diegene die de volmacht krijgt, de naam van het kind en de naam van de school waarin het kind wenst in te schrijven. Deze volmacht is ondertekend door beide ouders. Mensen die geen ouder zijn en geen volmacht bij zich hebben (grootouders bv), kunnen dus ook niet in aanmerking komen voor aanmelding of inschrijving!!!

Een volmachtformulier kan u hier downloaden.

Capaciteit en vrije plaatsen schooljaar 2020-2021

Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen Wachtrij
1

2

3

4

5

6

66

69

69

69

69

69

0

9

9

7

2

18

0

0

0

0

0

0