inschrijvingen

Informatie/data inschrijven voor het schooljaar 2024-2025

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 werken wij, naast de wettelijk verplichte voorrangsperiodes, met een aanmeldingsprocedure. 

We geven u alvast de belangrijke data mee, meer info volgt later.