De Notelaar & het Notendopje
Start Griffeltje Documenten Kalender Kennismaking Foto's Tevredenheid ouders Zorg Inschrijvingen Verslag zeeklassen Schooldoorlichting Levensbeschouwing Solliciteren

horizontal rule


Mei 2016

We zijn tevreden met de resultaten van onze ouderbevraging.
We kregen 91% van de formulieren terug.
We mogen ook dit jaar weer terecht fier zijn op de positieve beoordeling van de ouders. Op 21 van de 24 vragen scoren de ouders ons 90% of meer. En voor maar liefst 6 vragen krijgen we 99 of 100%. In totaal scoren we gemiddeld 95%.
 

Er waren bedenkingen omtrent
1) de hygiëne op school (toiletten) (12% niet tevreden)
2) het feit dat kinderen vaak hun huiswerk niet alleen kunnen maken (11%)
3) de schoolomgeving die als 'onveilig' werd bestempeld. (11%)
Op het oudercomité wordt verder ingegaan op deze items. Uiteraard kunnen de genoteerde opmerkingen daar ook besproken worden. Ondanks het feit dat de overgrote meerderheid wel tevreden is over deze punten, kan kritiek helpen om te proberen nog beter te doen.

We danken iedereen voor de eerlijke mening.

De opvallendste positieve items:
    - 100% van de ouders zegt dat hun kind de afspraken van de school kent   
    -  100% van de ouders zegt dat ze vlot geholpen worden op het secretariaat
    -  99% van de ouders zegt tevreden te zijn over wat hun kind leert
    -  99% van de ouders zegt dat de school geregeld meedeelt wat ze doet
    -  99% van de ouders zegt dat de directeur bereikbaar en behulpzaam is
    -  98% van de ouders zegt dat er wederzijds respect is tussen leerkrachten en kinderen
    -  98% van de ouders zegt zich welkom te voelen op school
    -  98% van de ouders zegt dat hun kind wordt aangemoedigd door de klasleerkracht
    -  97% van de ouders zegt dat de school haar afspraken nakomt
    -  96% van de ouders zegt dat de school helpt als hun kind moeilijkheden heeft.   
  

Klik hier om de volledige tevredenheidsenquête te openen.

 

horizontal rule

Gemeentelijke Lagere School
Bergenstraat 2 - 2110 Wijnegem
Tel.:(03) 353 16 89
Fax: (03) 354 24 41
E-mail: Directie
http://www.gemeenteschool-wijnegem.be