De Notelaar & het Notendopje
Start Griffeltje Documenten Kalender Kennismaking Foto's Tevredenheid ouders Zorg Inschrijvingen Schooldoorlichting Levensbeschouwing Verkeer Solliciteren

horizontal rule


Voor het schooljaar 2019-2020

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 werken wij, naast de wettelijk verplichte voorrangsperiodes, met een aanmeldingsprocedure.  Niet langer het principe 'wie eerst komt, kan eerst inschrijven', is dus van kracht. Wel de afstand woonplaats - school zal bepalend zijn voor de volgorde. U leest er binnenkort alles over in deze folder.
U hebt bij inschrijving steeds een 'bewijs van woonst' en een 'samenstelling van het gezin' van het kind nodig.  U kan dit bij uw gemeente bekomen. U geeft dit af op de school bij inschrijving. Ook nemen wij een kopie van de identiteitskaart of ISI+ kaart van uw kind.
Indien u het voorafgaande schooljaar een schooltoelage ontving, brengt u hiervan ook een bewijs mee (rekeninguittreksel met de storting bv).

Voor broers/zussen is er enkel een inschrijvingsperiode (niet meer eerst aanmelden dus). Deze periode loopt tot van 25 januari tot en met 11 februari 2019
Kinderen van personeel kunnen ingeschreven worden op dinsdag 12 februari 2019.
Van 14 februari 2019 start dan de aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen. Aanmelden gebeurt via een online-platform. https://wijnegem.aanmelden.in/ Wie hierbij hulp nodig heeft, kan terecht op het gemeentehuis, elke donderdagavond van februari. De aanmeldingsperiode loopt tot 27 februari 2019.
Na de aanmeldingsperiode worden alle aanmeldingen gerangschikt. Iedereen krijgt bericht of men gunstig gerangschikt werd of niet. U maakt opnieuw een afspraak om in te schrijven als u gunstig gerangschikt was. Deze inschrijvingen lopen van 14 maart tot 5 april en gebeuren op school na telefonische afspraak (03/353.16.89).

Vanaf 20 mei volgt dan eventueel nog een 'vrije' inschrijvingsperiode tot alle plaatsen volzet zijn. Toegang tot de school 's morgens enkel via Schoolstraat 61 !!!
Tijdens de vakantie kan er verder ingeschreven worden (indien nog plaatsen beschikbaar)
:       
         
               - van maandag 1 juli t/m donderdag 4 juli 2019
               -
vanaf donderdag 22 augustus 2019
                     * alle werkdagen telkens van 10-12 uur en 13-15 uur
                     * op woensdag van 10-12 uur 
                     * na afspraak op tel. 03/353.16.89

Beide natuurlijke ouders moeten zich akkoord verklaren met een inschrijving.
!!! Inschrijven kan in principe alleen gebeuren door een ouder of iemand met ouderlijk gezag (voogd).
Uitzondering hierop kan gemaakt worden wanneer de ouders een volmacht verlenen. Deze volmacht vermeldt dan de naam van de volmachtgever, de naam van diegene die de volmacht krijgt, de naam van het kind en de naam van de school waarin het kind wenst in te schrijven. Deze volmacht is ondertekend door beide ouders. Ook wordt best een kopie van de identiteitskaarten van beide ouders + SIS-kaart van het kind, bewijs van woonst en gezinssamenstelling + eventueel een bewijs van schooltoelage  meegebracht. Mensen die geen ouder zijn en geen volmacht bij zich hebben, kunnen dus ook niet in aanmerking komen voor aanmelding of inschrijving!!!

Een volmachtformulier kan u hier downloaden.

 

 

 

horizontal rule

Gemeentelijke Lagere School
Bergenstraat 2 - 2110 Wijnegem
Tel.:(03) 353 16 89
Fax: (03) 354 24 41
E-mail: Directie
http://www.gemeenteschool-wijnegem.be