De Notelaar & het Notendopje
Start Griffeltje Documenten Kalender Kennismaking Foto's Tevredenheid ouders Zorg Inschrijvingen Verslag zeeklassen Schooldoorlichting Levensbeschouwing Solliciteren

horizontal rule

 

De Vlaamse regering kijkt na of scholen voldoende kwaliteitsvol werken. Wat kwaliteit is, staat uitvoerig beschreven in het Referentiekader onderwijskwaliteit, kortweg ROK. Je kan het ROK hier nalezen: http://mijnschoolisok.be/.

Het is de onderwijsinspectie die om de 6 jaar in alle scholen de kwaliteit volgens deze criteria opvolgt. Deze kwaliteitscontrole noemt men een ‘doorlichting’. Tijdens een doorlichting bekijken een 2-tal inspecteurs gedurende een week verschillende aspecten binnen een school. In oktober 2018 werd onze gemeenteschool, de Notelaar, doorgelicht. In de focus stonden:

-        Begeleiding van kinderen: hoe begeleidt de school elk kind via brede basiszorg, hoe gaat ze om met meerbegaafde kinderen, kinderen met problemen en hoe helpt ze kinderen op socio-emotioneel vlak. Is er een goed systeem waardoor niemand uit de boot valt? Zorgt elke klasleerkracht goed voor elk van zijn/haar kinderen? Is er een veilig en empathisch leerklimaat?

-        Nederlands (hanteren van een de juiste visie op taal / leerplandoelen spreken, schrijven, luisteren, lezen / ...)

-        Muzische Vorming (muziek, beeld, drama, beweging, omgaan met media, verschillende vormen van evalueren, rapporteren,…)

-        Interne kwaliteitszorg (hoe houdt de school op alle vlakken de vinger aan de pols, stuurt ze bij, neemt ze acties, meet ze effecten en borgt ze goede praktijk )

De inspectie scoort elk onderzocht onderdeel op een schaal van 1 tot 4. Schaal 3 betekent dat het onderdeel voldoet aan de verwachtingen. Niet gewoon ok als in 5 op 10, maar echt volgens de hoge kwaliteitsverwachtingen van het ROK. Weinig scholen scoren enkel '3-s'.

Voor onze school waren de resultaten heel erg goed. We werden opnieuw bestempeld als een zeer actieve, vernieuwende school waar alles wat op papier staat, ook uitgevoerd wordt tot op de klasvloer. Op elk onderdeel scoorden we een 3 !!! Er waren zelfs 3 aspecten waar we op Vlaams niveau een voorbeeld waren van 'goede praktijk'. Deze score 4 wordt Vlaanderen-breed slechts zeer exceptioneel toegekend. We zijn dan ook heel fier over wat we als team samen bereiken.

Het volledige verslag nalezen op de website van de onderwijsinspectie:https://www.onderwijs.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/

De Notelaar: een school met pit om trots op te zijn!

 

Terug naar top

horizontal rule

Gemeentelijke Lagere School
Bergenstraat 2 - 2110 Wijnegem
Tel.:(03) 353 16 89
Fax: (03) 354 24 41
E-mail: Directie
http://www.gemeenteschool-wijnegem.be